Kampaania reeglid

16.04.18

  1.   Kampaania aeg ja korraldaja

1.1 Kampaania “Võida nädalavahetuseks Peugeot 5008” edaspidi ”Kampaania”, viiakse läbi Eesti Vabariigis perioodil 16.04.2018 kuni 30.04.2018 (kaasa arvatud) ja seda korraldab Mediabrands Digital OÜ, edaspidi ”Korraldaja”.

1.2 Kampaanialäbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud. Kampaanias võivad osaleda Eestis alaliselt elavad isikud, välja arvatud Korraldaja, Peugeot ametlike edasimüüjate ja KW Bruun Baltic OÜ töötajad.

  1.   Kampaanias osalemine ja auhinnad

2.1 Kampaanias osalemisega kinnitavad osalejad, et on tutvunud ning nõustunud kampaaniareeglite ja tingimustega.

2.2 Kampaanias osalemisega annavad osalejad oma nõusoleku peaauhinna võidu korral piltide avaldamisega Facebookis ja Peugeot kodulehel.

2.3 Kampaanias võivad osaleda kõik Eestis alaliselt elavad isikud.

2.4 Kampaanias osalemiseks tuleb kasutajal vastata kampaaniapostituse all kommentaariumis küsimusele “Millist kodumaa paika sõidaksid avastama?”

2.5 Kõikide osalejate vahel, kes on kommentaari kirjutanud, loositakse välja auhind, milleks on Peugeot 5008 kasutusõigus nädalavahetuseks

2.6 Auhind antakse üle võitjale Tallinnas, kokkulepitud Peugeot esinduses.

2.7 Auhinna võitjaga võetakse ühendust hiljemalt 3 tööpäeva jooksul peale loosimist. Kui Korraldajal või tema esindajal ei õnnestu võitjaga kontakti saada ja see ei ole tingitud Korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja võitja auhinna kätte andmata jätmise eest. Juhul, kui võitja loobub auhinnast, siis on Korraldajal õigus loosida uus võitja.

2.8  Võidetud auhinda ei asendata võitjatele rahalises vääringus või teist liiki auhindadega, kasutusõiguse kuupäevad ei kuulu muutmisele.

2.10 Auhindade andmisega seotud riiklikud maksud tasub Korraldaja seaduses sätestatud korras ja tähtaegadel.

  1.   Muud tingimused

3.1  Korraldajal on õigus vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel Kampaania ühepoolselt katkestada, teavitades sellest viivitamatult Facebooki vahendusel või muudel viisidel.

3.2  Kõik pretensioonid Kampaania korraldamise või läbiviimise kohta tuleb saata Mediabrands Digitalile, e-mail: eva@mbd.ee

3.3  Kõik Kampaaniat puudutavad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi seadusandluse alusel.

3.4  Kampaanias osalemisega annavad osalejad oma nõusoleku oma nimede ja kontaktandmete salvestamiseks ning kasutamiseks Kampaania Korraldaja või tema volitatud esindaja poolt nii käesoleva Kampaania raames kui ka tulevaste kampaaniate ning ürituste planeerimisel, organiseerimisel ning Kampaanias osalejate informeerimiseks sellistest kampaaniatest ja üritustest, aga ka muudeks Korraldaja reklaami ja turundusega seotud võimalikeks eesmärkideks. 

3.5  Lisainfot Kampaania kohta saab e-maili teel: eva@mbd.ee