Sõida Jõuludeks koju

  1.   Kampaania aeg ja korraldaja

1.1 Kampaania “Sõida Jõuludeks Koju!”, edaspidi ”Kampaania”, viiakse läbi Eesti Vabariigis perioodil 03.12.2017 kuni 13.12.2017(kaasa arvatud) ja seda korraldab Mediabrands Digital OÜ, edaspidi ”Korraldaja”.

1.2 Kampaanialäbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud. Kampaanias võivad osaleda Eestis alaliselt elavad isikud, välja arvatud Korraldaja, Peugeot ametlike edasimüüjate ja KW Bruun Baltic OÜ töötajad.

  1.   Kampaanias osalemine ja auhinnad

2.1 Kampaanias osalemisega kinnitavad osalejad, et on tutvunud ning nõustunud kampaaniareeglite ja tingimustega.

2.2 Kampaanias osalemisega annavad osalejad oma nõusoleku peaauhinna võidu korral piltide avaldamisega Facebookis ja Peugeot kodulehel.

2.3 Kampaanias võivad osaleda kõik Eestis alaliselt elavad isikud.

2.4 Kampaanias osalemiseks tuleb kasutajal olla Peugeot Facebooki lehe fänn.

2.5. Kampaanias osalemiseks tuleb kasutajal vastata kampaaniapostituse all kommentaariumis küsimusele “Milline on sinu selle aasta suurim jõulusoov?”

2.6. Kõikide osalejate vahel, kes on kommentaari kirjutanud ja on Peugeot Facebooki lehe fännid, loositakse välja auhind, milleks on Peugeot 308 kasutusõigus ajavahemikus 20.-27.12.2017.

2.7. Auhind antakse üle võitjale Tallinnas, kokkulepitud Peugeot esinduses.

2.8 Auhinna võitjaga võetakse ühendust hiljemalt 3 tööpäeva jooksul peale loosimist. Kui Korraldajal või tema esindajal ei õnnestu võitjaga kontakti saada ja see ei ole tingitud Korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja võitja auhinna kätte andmata jätmise eest. Juhul, kui võitja loobub auhinnast, siis on Korraldajal õigus loosida uus võitja.

2.9  Võidetud auhinda ei asendata võitjatele rahalises vääringus või teist liiki auhindadega, kasutusõiguse kuupäevad ei kuulu muutmisele.

2.10 Auhindade andmisega seotud riiklikud maksud tasub Korraldaja seaduses sätestatud korras ja tähtaegadel.

2.11 Kampaania võitja nimi avalikustatakse 13.12.2017.

  1.   Muud tingimused

3.1  Korraldajal on õigus vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel Kampaania ühepoolselt katkestada, teavitades sellest viivitamatult Facebooki vahendusel või muudel viisidel.

3.2  Kõik pretensioonid Kampaania korraldamise või läbiviimise kohta tuleb saata Mediabrands Digitalile, e-mail: eva@mbd.ee

3.3  Kõik Kampaaniat puudutavad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi seadusandluse alusel.

3.4  Kampaanias osalemisega annavad osalejad oma nõusoleku oma nimede ja kontaktandmete salvestamiseks ning kasutamiseks Kampaania Korraldaja või tema volitatud esindaja poolt nii käesoleva Kampaania raames kui ka tulevaste kampaaniate ning ürituste planeerimisel, organiseerimisel ning Kampaanias osalejate informeerimiseks sellistest kampaaniatest ja üritustest, aga ka muudeks Korraldaja reklaami ja turundusega seotud võimalikeks eesmärkideks. 

3.5  Lisainfot Kampaania kohta saab e-maili teel: eva@mbd.ee