Juhtimist täiustavad süsteemid

/image/21/6/peugeot-3008-2016-088-fr.311216.jpg

Avastage PEUGEOT’ rohked juhiabi funktsioonid:

PÜSIKIIRUSEHOIDJA

AKTIIVNE

Aktiivne kiirushoidik on kiiruse regulaator/kiirusepiiraja süsteem, mille laiendatud kiirusregulaatori funktsioon arvestab eessõitva auto vahelise kaugusega.                   

See funktsioon sobib eriti hästi pingeliste või muutlike liiklusolude korral kiirteel sõitmiseks, kuna väldib pidevat püsikiiruse regulaatori lahti ühendamist iga kord, kui auto ees on teine sõiduk. Kui radar tuvastab sõiduki, hoiab sõiduk automaatselt pidevat vahet, vähendades vajadusel sõiduki kiirust automaatselt kuni 20 km/h, kasutades selleks gaasipedaali mootoripidurdusefekti. Kui sõidurada vabaneb, naaseb püsikiiruse regulaator tagasi algkiirusele. Kui 20 km/h aeglustuskiirusest vahemaa säilitamiseks ei piisa, hoiatab kiiruseregulaator juhti ning annab kiiruseohjamise juhile üle.

ADAPTIIVJUHTIMINE STOPP-FUNKTSIOONIGA (ACC STOP)

Sõiduki eesmise kaitseraua keskosas asetseb radar, mille maksimaalne tööulatus on 150 meetrit. 30 km/h ja 180 km/h vahemikus pakub stopp-funktsiooniga adaptiivjuhtimise kiirusregulaator (ACC stop) 2 funktsiooni:

 • Sõiduki automaatse kiiruse hoidmine vastavalt juhi poolt programmeeritud väärtusele;
 • Auto ja eessõitva sõiduki vahelise distantsi automaatne reguleerimine (3 eelmääratletud taset: kauge, normaalne ja lähedal).

Süsteem tuvastab sõiduki, mis sõidab ees ja samas suunas. See reguleerib automaatselt sõiduki kiirust vastavalt eesolevale sõidukile, kasutades selleks mootoripidurit ja pidurisüsteemi (pidurituled lülituvad sisse), et hoida pidevat vahemaad kuni täieliku pidurduseni (automaatkäigukastiga sõidukitele) või kuni 30 km/h kiiruseni (manuaalkäigukastiga varustatud sõidukitelei).

i

VEOJÕUD

GRIP CONTROL

Keskkonsoolil oleva rooliga laiendab Grip Control sõiduki kasutusvõimalusi tänu väheste haardetingimuste jaoks sobivale veojõule. See patenteeritud süsteem töötab koos spetsiaalselt seadistatud rehvikomplektiga.

Mitmekülgne ja paindlik Grip Control optimeerib veojõu vastavalt maastikule, toimides esiratastel. Juhil on alati võimalik süsteemi kontrollida. Juht saab alati seadme intelligentsile tugineda, kasutades standardrežiimi või valides rooli abil soovitud režiimi:

 • Standardrežiim on mõeldud tavapäraste, madala rattapöörlemiskiirusega teetingimuste jaoks.
 • Lumerežiim kohandab iga esirataste pöörlemist vastavalt hetkel esinevatele haardetingimustele. Niipea kui kiirus tõuseb väärtuseni 50 km/h, lülitub süsteem 
 • Maastikusõidu režiim võimaldab hõlpsat sõitu libedatel pindadel (muda, niiske rohi jne). See laseb sõidukil eritingimustes liikuda, kandes maksimaalse pöördemomendi sellele rattale, millel on haardepinda. See toimib nagu piiratud suur hõõrdediferentsiaal, sobib eriti hästi rööbaste jaoks ja on aktiivne kuni kiiruseni 80 km/h.
 • Liivarežiim hoiab kahe ratta samaaegset pöörlemist, mis võimaldab sõita pehmel pinnasel ja vähendab liiva kinni jäämise ohtu. See režiim töötab kuni kiiruseni 120 km/h, seejärel aktiveerub standardrežiim.
 • ESP Off režiim jätab juhile võimaluse ESP ja Grip Control täielikult välja lülitada kuni kiiruseni 50 km/h ja veojõudu täiesti iseseisvalt juhtida.
/image/21/7/peugeot-2008-2016-214-fr.311217.jpg

TÄIUSTATUD GRIP CONTROL

Tugevdatud "Advanced Grip Control" süsteemi toetavad järgmised seadmed:

 • Optimeeritud veojõukontrollisüsteem koos viie haardumisrežiimiga (normaalne, lumi, libisemine, liiv, ESP OFF), mida kontrollitakse keskkonsoolil paikneva rooli abil
 • Spetsiaalne 18'' M + S (Mud & Snow - muda & lumi) rehvide komplekt
 • Hill Assist Descent Control (HADC) - uus allamäge sõidu funktsioon, mille abil saab sõidukit ja selle trajektoori täielikult ja ohutult järskudel nõlvadel juhtida. Süsteem on innovaatiline, kuna see suudab sõidukit hoida väga aeglasel kiirusel (3 km/h), tagades kontrolli ja ohutuse ka pingelistes olukordades.
  • Selle funktsiooni käivitamiseks tuleb kasutada spetsiaalset keskkonsoolil asetsevat nuppu, mis on mõeldud alla 70 km/h kiiruste jaoks. Süsteem aktiveeritakse alla 30 km/h jäävatel kiirustel.
  • Kerge nõlva korral või raskuste puudumisel võib juht gaasi- ja piduripedaalid vabastada. Kiirust kontrollitakse, kui käigukastis on sisse lülitatud esimene või teine käik.
  • Järsu kalde ja/või juhtimisraskuste korral saab HADC-funktsiooni aktiveerida neutraalkäigu sisselülitamisega. Suurema ohutuse tagamiseks on allamäge hoitav kiirus aeglasem.
  • HADC funktsiooni kohandub vastavalt kaldele:
   • 5 kuni 8% vahel, funktsioon läheneb kiirusele 17 km/h
   • suurem kui 8%, funktsioon reguleerib kiirust vahemikus 3 kuni 17 km/h

i

ACTIVE CITY BRAKE & ACTIVE SAFETY BRAKE

ACTIVE CITY BRAKE

Aktiivne linnapidur on automaatne linnasõidu pidurisüsteem, mis aktiveerub, kui esineb kokkupõrke oht. See süsteem võimaldab vähendada õnnetuse raskust või isegi õnnetusi vältida. Selle tagamiseks on tuuleklaasi ülemisse ossa paigaldatud lähiümbruse LIDAR-tehnoloogia laserandur. See tuvastab takistusi, näiteks seisvad või liikuvad sõidukid, mis liiguvad samas suunas ja samas reas.

Kui juht ei sekku, ja kiirusel kuni 30 km/h, käivitab Active City Brake (aktiivne linnapidur) automaatselt täisjõul pidurdamise, et vähendada auto ja takistuse vahelist kiirusevahet. Automaatne aeglustamine võib toimuda kiirusel kuni 10 m/s².

i

ACTIVE SAFETY BRAKE

Active Safety Brake - (automaatne hädapidurdus) käivitub pärast hoiatust, kui juht ei reageeri piisavalt kiiresti ja ei aktiveeri sõiduki pidureid. Seega aitab see kokkupõrkeid vältida ja nende tõsidust piirata, vähendades sõiduki kiirust ilma juhipoolsete toiminguteta. Süsteem võtab arvesse tuvastatud sõidukeid, mis sõidavad samas suunas või seisavad paigal, samuti teel olevaid jalakäijaid (teel viibivaid jalgrattaid, mootorrattaid, loomi ja objekte ei tuvastata). Active Safety Brake aktiveeritakse, kui:

 • Auto kiirus jääb liikuva sõiduki tuvastamisel 5 km/h ja 140 km/h vahele.
 • Liikumatu sõiduk tuvastatakse, kui Teie auto kiirus ei ületa 80 km/h.
 • Jalakäija tuvastamiseks ei tohi Teie auto kiirus ületada 60 km/h.

i

DISTANTSIHOIATUS

Distance Alert (distantsihoiatuse) funktsioon (kokkupõrkehoiatus) hoiatab juhti, et tema auto võib eessõitva sõiduki või tema sõidureas oleva jalakäijaga kokku põrgata.

See audiovisuaalne hoiatus antakse vahetult enneActive Safety Brake käivitamist.

SÕIDURAJALT KÕRVALEKALDUMISE HOIATUSSÜSTEEM

STANDARD

Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatus on süsteem, mis kasutab pideva või katkendliku joone tuvastusfunktsiooniga kaamerat tahtmatu sõidureast kõrvalekaldumise tuvastamiseks. Ohutu sõidu tagamiseks analüüsib kaamera kujutist, ning juhul kui juhi valvsus väheneb ja kiirus on rohkem kui 80 km/h, käivitub juhi rajalt kõrvalekaldumise korral audiovisuaalne hoiatus.

ACTIVE

Vahemikus 65 kuni 180 km/h korrigeerib trajektoori ka Active Lane Departure Warning (aktiivne sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatus): niipea, kui süsteem tuvastab tahtmatult üle joone sõitmise ohu, lülitab roolisüsteem järk-järgult sisse vastassuunas sõidu, et sõidukit oma esialgses sõidureas hoida. Kui juht soovib sõiduki trajektoori hoida, võib ta seda korrigeerimist vältida, hoides roolirattast kindlalt kinni (näiteks vältimismanöövri jaoks). Korrigeerimistoiming katkestatakse kohe, kui suunatuled sisse lülitatakse.

i

PIMEALA JÄLGIMISSÜSTEEM

STANDARD

Pimeala andurid teavitavad juhti tema paremal või vasakul kõrvalreas olevale pimealale jäävatest sõidukitest. See varustus on saadaval koos eesmise ja tagumise parkimisabi või Visiopark 1-ga.

ACTIVE

/image/21/8/peugeot-308-2013-100-fr.311218.jpg

Vahemikus 12 km/h ja 140 km/h hoiatab süsteem juhti tema pimealale jääva sõiduki eest, kui see kujutab endast potentsiaalset ohtu. Seda hoiatust näidatakse vastava külje peeglis asetseva suunatule abil kohe, kui sõiduk (auto, veoauto, jalgratas) on tuvastatud.

Süsteem töötab koos aktiivse sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatusega: lisaks vastavasse küljepeeglisse ehitatud suunatulele on joone ületamisel kohe tunda trajektoori korrigeerimist koos suunatule aktiveerimisega, mis aitab juhil kokkupõrget vältida.

Juhi tähelepanu jälgimissüsteem

SÕIDUAJA HOIATUS

Sõiduaja hoiatus on hoiatusteade, mis käivitub siis, kui süsteem tuvastab, et juht on ilma pausita sõitnud üle kahe tunni, kiirusega üle 65 km/h. Seda hoiatust näidatakse koos helisignaaliga sõnumina, mis kutsub Teid pausi tegema.

JUHI TÄHELEPANUALANE HOIATUS

Sellele sõiduaja hoiatusele on lisatud juhi tähelepanualane hoiatus. Sõiduk on varustatud tuuleklaasi ülaossa paigaldatud kaameraga, mis analüüsib auto trajektoori. Süsteem analüüsib juhi valvsust, võrreldes sõidutrajektoori ja teemärgistuste vahelisi erinevusi. Seejärel käivitab see mitmesuguseid audio ja visuaalseid hoiatusi (« Stay alert! (Ole valvas!) » või « Take a break! (Tee paus!) »).

i