Ulatuslik leping

/image/06/8/peugeot-contrat-entretien-lifestyle-2015-01.9068.jpg

Kasutage regulaarseid kvaliteetseid hoolduseid

TELLIMISTINGIMUSED

Kestus ja läbisõit

Leping sõlmitakse kindlaksmääratud ajavahemikuks ja läbisõiduks. Lepingusse kuuluvad teenused lõppevad, kui läbi saab üks kahest piirmäärast (kestus või läbisõit).

Lepingu lõpetamise tingimused

  • leping on üleantav auto edasimüügil. Seda ei saa lõpetada, kui sõiduk hävib või varastatakse.
  • lepingu võib lõpetada enne selle tähtaega ilma sanktsioonideta.

Geograafiline ulatus

Rohkem kui 6000 PEUGEOT teeninduskeskust on valmis teie autot teenindama 39 Euroopa riigis, ettemakseta nende hulgas 19 riigis. Nimekiri 39 riigist kus tärnid tähistavad riike, kus ettemaksu ei ole vaja tasuda.

Pikendamine või muutmine

Kestuse või läbisõidu piiri või mõlemat võib pikendadavõi pikendada enne seda, kui lepingu tähtaeg lõppeb.