KKK

ÜHENDUVUSTEENUSTE

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

1.1.        Olen ostnud või müünud sõiduki ja soovin teavitada PEUGEOT-i omanikuvahetusest. Kuidas ma seda teen?

 

Seda saate teha, kui täidate juuresoleva dokumendi ja tagastate selle meile siinoleva vormi kaudu (VORM).

Sõiduki hooldus

Soovitame tungivalt hoida alles kõik sõiduki hoolduse ja remondiga seotud arved ja dokumendid. See aitab säilitada hinda edasimüümisel. Neid dokumente võib vaja minna ka hiljem, kui sõiduki remont võidakse katta ükskõik millise garantiilepingu raames, mis sõidukile kehtib. Edasimüümisel tuleb kõik dokumendid anda üle uuele omanikule.

 Ühenduvusteenused ja isikuandmed

Oluline on teada sõiduki lepingujärgset seisundit. Kontrollimiseks, kas on olemas aktiivseid ühenduvusteenuse lepinguid, mis võimaldavad andmete ülekannet, külastage PEUGEOT-i teenustepoodi (ühildub kõigi brauseritega peale Internet Exploreri).

Saate ka tellida loovutatava lepingu (nt ühenduvusega navigatsiooniteenuste või ohutsooni hoiatuste (Danger Zone Alerts) lepingu) üleandmise, kui täidate siinoleva vormi (VORM) ning lisate sellele isikut tõendava dokumendi koopia ja sõiduki registreerimistunnistuse.

1.1.        Kuidas aktiveerida ja deaktiveerida andmejagamist ja asukohatuvastust?

Igal ühendatud sõidukil on privaatsuse kaitse mehhanism.

  • Privaatrežiim on aktiveeritud: andmejagamist ja sõiduki asukoha tuvastamist ei toimu.
  •  Vahepealne privaatrežiim: toimib vaid andmete (välja arvatud sõiduki asukoha andmete) jagamine.
  • Privaatrežiim on deaktiveeritud: andmejagamine ja sõiduki asukoha tuvastamine toimib.

 Ühenduvusteenused (kaughooldus Telemaintenance, sõiduki teabe edastamine äpi MyPeugeot kaudu, ühenduvusega navigatsiooniteenused, Ekraani peegeldamise rakendused (CarPlay / Android Auto), SOS- ja abiteenused, e-kaugkäsklused, jne) taastuvad üksnes privaatrežiimi deaktiveerimisel.

Nende teenuste olemasolul (sõltub kättesaadavusest ja/või tellimisest teie riigis) saate oma sõiduki privaatrežiimi kontrollida ja vajadusel muuta järgmise toiminguga (mille saate alla laadida ka artikli lõpus oleval failimanusel klõpsamisega).

Nupud SOS ja ASSISTANCE

(Kui sõidukil pole neid nuppe, minge toimingu B juurde.) [Link toimingule B]

Etapp 1:

Käivitada sõiduk ja lasta mootoril käia.

Etapp 2:

Vajutada nupud SOS ja ASSISTANCE samaaegselt alla ja lasta kohe lahti.

Topeltvajutuse lõppedes kutsub häälsõnum tegema järgmist sammu: „Asukohatuvastusrežiimi ülemineku kinnitamiseks vajutage nuppu ASSISTANCE“.

Kui häälsõnumit pole:    [Liigu 4. etappi]

Etapp 3:

Asukohatuvastusrežiimi ülemineku kinnitamiseks vajutada nuppu ASSISTANCE.

 

UUS PILT

Mitte pöörata tähelepanu SOS-nupule.

Häälsõnum kinnitab, et olete lülitunud asukohatuvastusrežiimi

„Olete nüüd asukohatuvastusrežiimis“

[link toimingule B]

B -        Toimingud puuteekraanil

Kui ekraani ülaosas olev riba näeb välja nagu allpool: liigu 10. etappi.

Etapp 4:            Klõpsata menüüikooni (hammasratastest vasakul).

UUS PILT

 

Etapp 5:

Valida „Private mode (privaatrežiim)“.

Privaatrežiimi menüü puudumisel: Liigu 7. etappi 

UUS PILT

Etapp 6:

Valida „Sharing of data and vehicle position (andmete ja sõiduki asukoha jagamine“ ja klõpsata „OK“.

UUS PILT 

Etapp 7:

Minna navigeerimisse ja klõpsata „Menu (menüü)“.

UUS PILT

 Etapp 8: 

klõpsata „Settings (seaded)“.

UUS PILT

 

Etapp 9:

Valida vahekaart „Card (kaart)“, seejärel märkida „Authorize the sending of information (lubada teabe saatmine)“ ja klõpsata „OK“.

Seadistamine on lõpule viidud.

Kui seda menüüd pole ja puuduvad funktsioonid SOS ja Assistance, pole sõiduk ühendatud.

UUS PILT

Etapp 10:

Menüüsse „Private mode (privaatrežiim)“ pääsemiseks tuleb klõpsata ribal või lohistada see ülevalt alla.

UUS PILT

 

Etapp 11:

Valida ekraani vasakult küljelt „Private mode (privaatrežiim)“.  

UUS PILT

Etapp 12:

Teha valik „Sharing data and location (andmete ja asukoha jagamine)“. Seadistamine on lõpule viidud.

UUS PILT

1.1.        Mis on PEUGEOT teenustepood?

PEUGEOT-i teenustepood on PEUGEOT-i ühenduvusteenuste universumile pühendatud platvorm. PEUGEOT-i teenustepoe abil saab avastada kõik PEUGEOT-i ühenduvusteenused ja tekib võimalus auto ühenduvusteenuste täiesti autonoomseks haldamiseks.

Külastage PEUGEOT-i teenustepoodi (ühildub kõigi brauseritega peale Internet Exploreri) ja avastage meie ühenduvusteenuste maailm.

2.   Ühenduvuspaketid

 

Perimeeter riik/kaubamärk:       AP/AC:  FR

2.1.        Ühenduvuspaketid (Connect Packs) tekkisid kaardistus- ja jälgimisteenuste lõpetamisel.

 

Viide CARE:       (FR) 38755 AP / 38969 AC COP Offer and Stop

Viide SALEFORCE:          Ei kohaldata

Q:         Ühenduvuspaketid (Connect Packs) tekkisid kaardistus- ja jälgimisteenuste lõpetamisel.

R:

Ühenduvuspakettide teenuste pakkumine sai alguse 2. detsembril 2019 ja hõlmas ainult ühenduvuspakettide jälgimisteenuseid.

=>        Saadaolevad teenused, millele pääseb juurde üksnes mobiilirakenduse MyPeugeot kaudu, on järgmised:

  •  virtuaalne hooldusraamat (Virtual Maintenance Booklet) koos sõiduki oluliste hoiatusteadetega;
  •  reisiteave;
  •  pargitud sõiduki asukoht.

Neid teenuseid saab rakenduses taastada üksnes siis, kui on lisatud nii VIN-kood kui ka turvakood 

=>        Teenused, mis lõpetatakse koos kaardistus- ja jälgimispaketiga:

  • hoiatused sõiduki kasutamise kohta koos geograafilise asukoha või ajavahemikuga;
  • lähte- ja sihtpunkti vahelise reisiteekonna kuvamine rakenduses MyPeugeot, kuvatakse üksnes lähte- ja sihtpunktid;
  • mobiilirakendus TrackMyPeugeot;
  • teenuse taastamine isiklikus veebiruumis Personal Web Space.

 Te peaksite olema saanud kirja kaardistus- või jälgimispaketi lõpetamise kohta 2. detsembril 2019 ja teenuste edasise kujundamise kohta. Sellele kirjale järgnes e-kiri, mis selgitas tagasimaksete korda. Kui see pole nii, tuleb pärast rämpspostikausta ülevaatamist võtta ühendust kliendisuhete osakonnaga ja täita siinolev vorm (VORM).

NB:       Teenust enam ei müüda.

2.2.        Mis on ühenduvuspakettide turvakood?

 

Viide CARE:       27495 AP / 10061 AC turvakood

Viide SALEFORCE:          Ei kohaldata

Q:         Mis on ühenduvuspakettide turvakood?

Turvakood võimaldab teil end identifitseerida teenusesaajana (omanikuna või pikaajalise rentnikuna). See võimaldab jälgimise ühenduvuspaketi Connect Packs Monitoring pakkumise aktiveerimist ja kasutamise turvamist rakenduses MyPeugeot.

Te saite selle koodi sõiduki tarnimisel.

Turvakoodi unustamisel saab ühendust võtta otse kliendisuhete osakonnaga, kui täidate siinoleva vormi (VORM). (tuleb lisada järgmised dokumendid: isikut tõendav dokument, sõiduki registreerimistunnistus või pikaajaline rendileping) või müügipunktis, kus see uuesti väljastatakse.

Varguse või kuritegeliku kasutamise korral saab klienditeenindus või müügipunkt välja anda uue turvakoodi, mis tühistab uue koodi.