ELEKTRISÕIDUKI LÄBISÕIDUULATUS

elektriline 308

Läbisõiduulatus võib osutuda takistavaks teguriks valiku langetamisel elektrisõiduki soetamise kasuks. Kasutajate sooviks on, et tootjatehaste poolt näidatud läbisõiduulatuse väärtused vastaksid võimalikult täpselt elektrisõidukite tegeliku kasutamise tingimustele. Meie esitame teile kogu vajaliku teabe läbisõiduulatuse ja laadimise kohta, samuti nõuanded juhtimisvõteteks, millega arvestamisel tagate endale muretu ja mõnusa sõidukogemuse oma Peugeot’ elektrisõiduki roolis.

KUIDAS ELEKTRISÕIDUKID TÖÖTAVAD

/image/97/0/peugeot-elect-2019-006-fr.672970.jpg

Termin „elektrisõiduk“ hõlmab erinevaid sõidukite valikuid (pistikhübriidid, pikendatud läbisõiduulatusega sõidukid, 100% elektrisõidukid), mille ühiseks nimetajaks on tuginemine osaliselt või täielikult elektrimootori kasutamisele sõiduki jõuallikana. Nimetatud sõidukikategooriad erinevad teine teisest eeskätt nende läbisõiduulatuse ja nende Co2 heitmekoguste poolest.

Nende väärtuste kajastamiseks on kehtestatud sertifitseerimise standardid (keskmine kütusekulu, Co2 heitmekogused, läbisõiduulatus). WLTP protokoll (Worldwide Harmonized Vehicle Test Procedure, eesti keeles „Kergsõidukite ülemaailmne ühtlustatud katsemenetlus“) kajastab elektrisõiduki tarbimist ja läbisõiduulatust tegelikkusele senisest täpsemalt vastaval viisil.

Nimetatud protokoll asendab seni kehtinud, uute sõidukite sertifitseerimise protseduuri NEDC (New European Driving Cycle ehk eesti keeles „Uus Euroopa sõidutsükkel”). See on vajalik, kuna NEDC järgi arvutatud kütusekulu andmed ei kajastanud tegelikku olukorda piisava täpsusega.

TEIE SÕIDUKI LÄBISÕIDUULATUST MÕJUTAVAD ASJAOLUD

Lisaks aku laetuse tasemele mõjutavad teie elektrisõiduki läbisõiduulatust veel hulk muid tegureid.

/image/97/6/peugeot-208-2019-386-fr.583830.17.672976.jpg

Kiirus

Kiirusel 130km/h on 100% elektrisõiduki läbisõiduulatus WLTP standardiga näidatust kaks korda väiksem. 

/image/97/7/chauffage208.672977.jpg

Küttesüsteem

Sisepõlemismootorist eralduvat soojust kasutatakse ära sõiduki reisijateruumi soojendamiseks. Elektrimootor soojeneb üksnes väga vähe ning elektrimootorist eralduv soojus ei ole piisav sõiduki reisijateruumi soojendamiseks. Seega tuleb akul rahuldada veel ka elektrikütte tarbimisvajadused

/image/97/1/autonomieclimat.672971.png

Ilmastikuolud

Välistemperatuur mõjutab otseselt teie sõiduki läbisõiduulatust olenemata küttesüsteemi või kliimaseadme kasutamistest. Temperatuuril 0 °C väheneb läbisõiduulatus 10% võrra.

/image/97/2/autonomieparcours.672972.png

Maastiku pinnavormid

Tõusudel on energiakulu suurem ja mõjutab teie läbisõiduulatust. Laskumistel seevastu võimaldab regeneratiivpidurdus akude laadimise sõidu ajal.

Kiirus

Pictos/Arrows/xxxx_Chevron-M/Outline

Küttesüsteem

Pictos/Arrows/xxxx_Chevron-M/Outline

Ilmastikuolud

Pictos/Arrows/xxxx_Chevron-M/Outline

Maastik

Pictos/Arrows/xxxx_Chevron-M/Outline

Muud, läbisõiduulatust mõjutada võivad tegurid

/image/98/1/picto-essai-dark.642625.672981.png
Sõidustiil

Sujuv ja keskkonnasäästlik sõidustiil võimaldab läbisõiduulatuse optimeerimise.

/image/97/9/picto-pneumatiques.420714.672979.png
Rehvirõhk

Kontrollige rehvirõhku vähemalt kord kuus. Suurim lubatud rehvirõhk on märgitud rehvi küljele. Rehvide tühjenedes kaasneb sellega sõitmisel suurem veeretakistus ja sellega seonduvalt suureneb energiakulu.

/image/98/2/picto-time-dark.642624.672982.png
Muude tarbijate kasutamine

Küte ja kliimaseade võivad kulutada 10 kuni 30% teie aku energiast. Muu mugavusvarustus (raadio, tuled, kojamehed jne) mõjutab läbisõiduulatust samas väga vähesel määral. 

/image/98/0/picto-vehicules-berline-dark.420336.672980.png
Sõiduki koormatus

Koorma vedamine sõiduki katusel või sõitmine avatud aknaga suurendab tuuletakistust ja seeläbi ka energiakulu. Samuti mõjutab läbisõiduulatust sõitmine koormatud sõidukiga.

/image/98/1/picto-essai-dark.642625.672981.png
Sõidustiil

Sujuv ja keskkonnasäästlik sõidustiil võimaldab läbisõiduulatuse optimeerimise.

/image/97/9/picto-pneumatiques.420714.672979.png
Rehvirõhk

Kontrollige rehvirõhku vähemalt kord kuus. Suurim lubatud rehvirõhk on märgitud rehvi küljele. Rehvide tühjenedes kaasneb sellega sõitmisel suurem veeretakistus ja sellega seonduvalt suureneb energiakulu.

/image/98/2/picto-time-dark.642624.672982.png
Muude tarbijate kasutamine

Küte ja kliimaseade võivad kulutada 10 kuni 30% teie aku energiast. Muu mugavusvarustus (raadio, tuled, kojamehed jne) mõjutab läbisõiduulatust samas väga vähesel määral. 

/image/98/0/picto-vehicules-berline-dark.420336.672980.png
Sõiduki koormatus

Koorma vedamine sõiduki katusel või sõitmine avatud aknaga suurendab tuuletakistust ja seeläbi ka energiakulu. Samuti mõjutab läbisõiduulatust sõitmine koormatud sõidukiga.

NÕUANDED LÄBISÕIDUULATUSE OPTIMEERIMISEKS

Võimsusnäidik

/image/97/3/peugeot-208-3d.672973.jpg

Teie energiakulu kuvatakse reaalajas teie sõiduki armatuurlaual asuvale näidikuplokile võimaldades teile parema ülevaate teie sõiduki läbisõiduulatusest.

Eco-drive sõidurežiim

/image/97/4/modeecodrive.672974.jpg

Säästlik sõidurežiim Eco võimaldab teile teie sõiduki läbisõiduulatuse maksimaalse optimeerimise. Mootori vähema võimsuse juures ja reisijateruumi kütte või jahutuse arvelt saavutate energia kokkuhoiu.

Regeneratiivpidurdus

/image/96/9/peugeot-208-2019-193-fr.672969.jpg

Gaasipedaali vabastamisel sõitmisel toimib elektrimootor elektrigeneraatorina, vähendab sõiduki kiirust ja kogub kokku pidurdamisel vabaneva energia selle salvestamiseks sõiduki akusse. Pidurudrežiim Brake aktiveeritakse käiguhoova tõmbamisel tagasisuunas. 

Nutikas kaugjuhtimine

/image/96/8/image1.672968.jpg

Gaasipedaali vabastamisel sõitmisel toimib elektrimootor elektrigeneraatorina, vähendab sõiduki kiirust ja kogub kokku pidurdamisel vabaneva energia selle salvestamiseks sõiduki akusse. Pidurudrežiim Brake aktiveeritakse käiguhoova tõmbamisel tagasisuunas.

LAADIMINE

/image/97/5/ap-2008-2020-acc-majeur-electrique-2.672975.jpg

Tänu teile avanevatele hulgalistele laadimisvõimalustele on teil võimalus teie elektrisõiduki läbisõiduulatuse täiemahuliseks ärakasutamiseks (340 km WLTP järgi mõõdetuna uue Peugeot e-208 korral ja kuni 59 km WLTP järgi mõõdetuna SUV 3008 Hybrid 4 korral sõitmisel üksnes elektri jõul).