Hydrogen
Hydrogen

Vesinikul töötav Peugeot seeriatootmises

Minnes ikka ja järjest kaugemale oma eesmärgiga vähendada drastiliselt oma sõidukite, paikselt õhku paisatavate heitmete kogust sai PEUGEOT’st üks esimestest autotootjatest,  kes pakub  seeriatootmises , alates 2021. aastast, kompaktsete kaubikute segmendis, lisaks oma, sisepõlemismootoriga ja akuga elektrilistele mudeliversioonidele, valikus välja vesiniku kütuseelemendi (hydrogen fuel cell) toitel töötava elektrilise mudeliversiooni, mille energiaallikas põhineb järgmistel elementidel:

 • Kütuseelement paagis, mis toodab vesinikust sõiduki liikumapanemiseks vajaliku elektrienergia,
 • Laetav liitiumioon kõrgepingeaku mahutavusega 10,5 kWh, mida saab laadida elektrivõrgust, mis annab sõidu teatud faasides ühtviisi elektrimootorile ette sõiduki liikuma panemiseks vajalikku energiat.

Uus ja tugevalt isikupärane, vesinikul töötav Peugeot e-Expert Hydrogen, mis võimaldab täiesti müravaba ja CO2 heitmevaba liiklemise südalinnas ilma mis tahes järeleandmisteta sõiduki praktilistes omaduses, seisneb täiendavas, liikumisvabadust ja –võimalusi suurendavas pakkumises lisaks tavapärastele tehnoloogiatele. Vastamaks ühelt poolt äriklientide ja teiselt poolt elukeskkonna kvaliteedi säilitamise pärast mures olevate, tihedalt asustatud südalinnades elanike ootustele ja vajadustele.

e-Expert Hydrogen

Uus vesinikul töötav PEUGEOT e-EXPERT Hydrogen on sellisena märgilise tähendusega värskeimas, „Leiendatud valiku jõud” strateegia sümboli kehastuses, võimaldades klientidele valikuvõimaluse senisest veelgi laiemas mootorite valikus, mis lisaks võimaldab veel ka otstarbekohast kasutust. 

Vesiniku kütuseelemendiga elektriline mudeliversioon on kinnitus Peugeot EXPERT mudelivaliku, elektri jõul liikuvate sõidukite kiirest laienemisest ja kasutuselevõtmisest. Seda kõike pärast akuga e-EXPERT mudeli tootmisse laskmist aastal 2020, mis tituleeriti aasta kaubikuks Van of The Year 2021 ja mis oli juba kuues PEUGEOT’ sõiduk alates 1992. aastast, millel oli au kanda seda vägagi ihaldatud tiitlit.

e-EXPERT Hydrogen

Uus PEUGEOT e-EXPERT erineb selle poolest, et:

 • See võimaldab läbisõiduulatuse piiranguta sõitmise ilma CO2, paikselt õhku paisatavate heitmeteta,
 • Selle tankimine vesinikuga kestab vaid 3 minutit ning ühe tankimisega avaneb läbisõiduulatus kuni 400 km WLTP homologatsioonitsükli järgi (tüübikinnituse ootel),
 • Sellel on laadimispesa kõrgepingeaku laadimiseks,
 • See mudel on saadaval kahes kerepikkuses (Standard ja Long), mille kandevõime ja ruumikuks ei erine diiselmootoriga ja akuga elektrisõidukite vastavatest näitajatest,
 • Selle laadimisruumi mahutavus on kuni 6,1 m³,
 • Selle kandevõime on kuni 1 100 kg,
 • Selle haagisesuutlikkus on kuni 1 000 kg.
e-EXPERT Hydrogen

Vesiniku kütuseelementide tehnoloogia on vastus äriklientide üha laienevatele ja keerukamatele vajadustele ja kasutustele tagades seeläbi suuremad vabadused ja rohkem võimalusi oma äritegevuse edukaks jätkamiseks. See võimaldab järgmist:

 • Suurem läbisõiduulatus ühe tankimiskorraga, mis on väga oluline, võttes arvesse, et suur enamus kompaktsetest kaubikutest tegutsevad tiheda asustusega linnades ja äärelinnades, kus on üha enam päevakorras heitmevaba liiklemise nõue,
 • uuremõõtmeliste ja raskete esemete transportimine, mis on väikeste kaubikute juures kõige olulisem kriteerium,
 • Enneolematu logistiline paindlikkus ja kasutuse optimeerimine.

Niinimetatud „mid-power plug-in hydrogen fuel cell electric” lahenduses on ühendatud vesiniku, akutehnoloogia ja elektrilise ajami eelised.

e-EXPERT Hydrogen

Paaki tangitud vesinik annab toite kütuseelemendile, mis toodab sõiduki liikuma panemiseks vajaliku elektrienergia ning võimaldab seeläbi ka pikemate vahemaade läbimise, samas kui kõrgepingeakuga on muuhulgas tagatud sõitmisel dünaamiliste sõiduomaduste pakkumiseks vajaliku võimsuse ressursi olemasolu. Süsteemi kooslus on lülitatud sõiduki koosseisu nii, et seejuures ei ole tehtud mis tahes järeleandmisi sõiduki laadimisruumi mahutavuses ega kandevõimes.

Sellisena seisneb vesinik nüüdsest ühes olulises lähtepunktis üleminekul ühe energialiigi kasutamiselt teisele ning sellega seonduvalt on planeeritud arvukalt rahvusvahelisi projekte. Eeskätt Euroopas on ökosüsteem väljakujundamisel ja Euroopa puhta vesiniku liidu investeeringud selle lahenduse edendamiseks on hinnanguliselt suurusjärgus 60 miljardit eurot. Vesiniku tankimise jaamade arv Euroopas kasvab pidevalt ja PEUGEOT’ on vahetus koostöös kõikide energia tarnijatega pakettide pakkumiste väljatöötamiseks.

Uue põlvkonna tehnoloogia

Mitmikenergia kasutust toetaval moduleeritavalt EMP2 (Efficient Modular Platform) platvormil põhinev  uus, vesinikul töötav Peugeot e-Expert Hydrogen seisneb täiemahulises elektrisõidukis, milles on ühendatud kaks elektrienergia allikat pardal, kusjuures selle tehnoloogia moodustavad elemendid on järgmised:

 • Vesiniku kütuseelement asukohaga mootoriruumis sõiduki esiosas, mis varustab elektriga elektrimootorit, ühendades selleks kasutamiseks kütusena paagis sisalduva vesiniku ja õhus sisalduva hapniku. Väljalasketorust väljub selle tehnoloogia kasutamise tulemusena üksnes puhtakujulist veeauru.
 • Püsimagnetitega elektrimootor maksimaalse võimsusega 100 kW, mis võimaldab maksimaalse väände saavutamise 260 Nm. See elektriline, esisilllal käitatav veoskeem sarnaneb sisuliselt PEUGEOT e-EXPERT (üksnes akutoiteline elektriline mudeliversioon) jõuvõtuga, mis erineb eeskätt selle poolest, et selle reduktor on töötatud otstarbekohaselt välja pidamaks vastu tarbesõidukitele praktilise kasutamise käigus osaks saavatele koormustele. Liitiumioon kõrgepingeaku asukohaga kabiiniosa istmete all, see on mahutavusega 10,5 kWh ja võimsusega 90 kW.
 • Kolmefaasiline pardalaadija võimsusega 11 kW asukohaga mootoriruumis.
 • Kolmest vesinikupaagist koosnev süsteem asukohaga põranda all kogumahutavusega 4,4 kg rõhul 700 bari.

Uus vesinikul töötav Peugeot e-Expert Hydrogen võimaldab kumuleeritud läbisõiduulatuse ühe tankimisega kuni 400 km WLTP homologeerimiseprotokolli järgi mõõdetuna (Worlwide harmonized Light vehicules Test Procedures, sõiduki tüübikinnituse ootel), mis jaotub järgmisel viisil:

 • 350 km vesiniku kütuseelemendi jõul,
 • 50 km kõrgepingeaku jõul.
Hydrogen

Kõrgepingeaku laadimine (10,5 kWh) toimub läbi vooluvõtupesa asukohaga vasakul esitiival.  Kolmefaasiline pardalaadija võimsusega 11 kW võimaldab järgmised laadimisajad: 

 • 11kW Wall Box laadimiskilbist (32A): täiemahuline täislaadimine vähem kui ühe tunniga,
 • Jõuvõtupesa kasutamisel (16A): täiemahuline täislaadimine 3 tunniga,
 • tavapärasest vooluvõtupesast (8A): täiemahuline täislaadimine 6 tunniga.

„mid-power plug-in hydrogen fuel cell electric“ ehk keskmise võimsusega pistikühendusega vesinikkütuseelementide elektrisüsteemi erinevad tööetapid on järgmised:

 • Käivitamisel ja madalatel kiirustel: elektrimootor ammutab sõiduki liikuma panemiseks vajaliku energia üksnes kõrgepingeakult,
 • Püsival kiirusel: elektrimootor ammutab energia vahetult kütuseelemendilt,
 • Kiirendamisel, möödasõitmisel või tõusudel: elektrimootori jaoks vajaliku energia etteandeks ühendatakse nii kütuseelemendi kui ka kõrgepingeaku ressursid,
 • Pidurdamistel ja aeglustamistel võimaldab elektrimootor kõrgepingeaku laadimise.

Kogu võimsusvaru on saadaval koheselt ja alates kohaltvõtust, ilma igasuguse vibratsioonita, müravabalt, ilma käiguvahetusteta, haisuvabalt ja loomulikult ka ilma CO2 heitgaasideta. Ainsaks süsteemist väljajuhitavaks jääkaineks on väljalasketorust väljuv veeaur.

Jalakäijate ohutuse tagamiseks linnas ja kiirustel kuni 30 km/h teavitatakse jalakäijaid sõiduki lähenemisest nii sõitmisel edasi kui ka tagurdamisel helisignaaliga.

Sõiduki muretu kasutamise tagamiseks kasutajatele pika aja jooksul on kõrgepingeaku laadimismahtuvuse garantiiga vähemalt 70% ulatuses pikkusega 8 aastat või 160 000 km.

Peugeot e-Expert Hydrogen juhikoht

Juhikohalt vaadelduna paiknevad keskkonsoolil   järgmised elemendid:

 • täiuslikult integreeritud ja ergonoomilised „e-Toggle“ lülitused võimaldavad lülitused parkimiskäigule / tagurpidikäigule / vabakäigule / Drivfe ja Brake funktsioonile,
 •  kolme sõidurežiimi, Eco / Normal / Power valits,
 • elektrilise talitlulsega seisupiduri lülitus,
 • panipaik ülaosas,
 • elektrilise talitlulsega seisupiduri kronsteini külge kinnitatud külgmine hoiuvõrk.
Hydrogen

Uus vesinikul töötav Peugeot e-Expert Hydrogen võimaldab sõidurežiimi valitsa abil valiku kolme sõidurežiimi vahel:

 • Eco (60 kW, 190 Nm): võimalikult suure läbisõiduulatuse saavutamiseks,
 • Normal (80 kW, 210 Nm): optimaalne igapäevaseks kasutamiseks,
 • Power (100 kW, 260 Nm): vajalike võimsusvarude rakendamiseks sõitmiseks koormatud sõidukiga.

Valida on kahe pidurdusrežiiimi vahel, mis on aku otstarbekohaste laadimisprofiilidega:

 • mõõdukas, mille kasutamisel sarnanevad sõiduomadused sisepõlemismootoriga sõidukite omadustega,
 • võimendatud (lülitusega vajutusest nupule « B » ehk „Brake” (pidurdus) asukohaga käiguvalitsal) tõhusamaks aeglustamiseks gaasipedaali vabastamisel.

Uus vesinikul töötav Peugeot e-Expert Hydrogen on varustatud elektrilise talitlusega seisupiduriga. Lisaks vaba ruumi saavutamisele sellega põranda tasapinnal kaasneb selle automaatse funktsiooniga veel ka mugavus ja muretus igapäevasel sõitmisel.

Armatuurlaual on tehtud otstarbekohased täiendused eesmärgiga võimaldada kütuseelemendiga elektrisõiduki kasutamiseks vajaliku teabe kättesaadavus:

 • võimsusmõõdik energia tarbimise taseme visualiseerimiseks (ECO, optimeeritud energiakasutus või POWER, maksimaalne võimsus või siis CHARGE ehk laadimine energia regenereerimiseks),
 • vesiniku taseme näidik,
 • aku laetuse oleku näidik,
 • värviline graafika pardaarvuti poolt edastatava info ja läbisõiduulatuse ressursi visualiseerimiseks.