Sõltumatutele remonditöökodadele

Info sõltumatutele remonditöökodadele

Sõltumatute remonditöökodade juurdepääs tehnilisele dokumentatsioonile

Vastavalt Prantsusmaa Konkurentsiameti otsusele (Nr. 07-D-31 9. oktoober 2007) toimub sõltumatute remonditöökodade juurdepääs tehnilisele dokumentatsioonile vastavalt alltoodud juhtnööridele. See kõiki Peugeot' filiaale ja maaletoojaid puudutav otsus allub seadusele 1400/2002 (Euroopa Majandusfoorum).

Seadus koosneb kuuest punktist ja on juriidiline dokument, mis puudutab kõiki autotootjaid.

1. Juurdepääs Info'Flash teadetele (tehnilise dokumentatsiooni elektroonilise formaadi eest vastutava isiku kontakt
documentationtechniqueediteurs@mpsa.com ).

2. Juurdepääs Info'Flash teadetele läbi Service Box’i

3. Juurdepääs infole, mis viitab diagnostika tehnilistele meetoditele (kontakt documentationtechniqueediteurs@mpsa.com ). Peugeot tagab juurdepääsu veaotsingu meetoditele elektroonilises formaadis vastavalt graafikule. 

4. Sõltumatud töökojad saavad pärast diagnostikaseadet puudutava koolituse läbimist seadme tarkvara uuendusi alla laadida ja seadistada vastavalt graafikule. 

5. Alates 10. jaanuarist 2008 on avalikku Service Box’i kasutavatel sõltumatutel töökodadel lisaks tehnilisele infole juurdepääs ka TSB teadetele ja veaotsingu meetoditele. 

6. Peugeot vastutab selle eest, et kõikidele sõltumatute töökodade päringutele vastatakse kuu aja jooksul.

Link juurdepääsuks avalikku Service Box’i, kus on saadaval kõik tehnilised dokumendid: http://public.servicebox.peugeot.com/  

Tehniliste probleemide korral võtke ühendust aadressil
contact-servicebox@mpsa.com  

Sisu puudutavate küsimuste korral võtke ühendust aadressil
documentationtechniqueediteurs@mpsa.com