PEUGEOT’ PRIVAATSUSPOLIITIKA

.

ANDMEKAITSE – TEIE ISIKUANDMED

Käsitseme Teie isikuandmeid vastutustundlikult ja kaitstes Teie privaatsust.
Andmekaitseseaduse alusel on vastutav andmetöötleja Auto-Bon Baltic OÜ

Milliseid andmeid Teilt kogume?
Meie Veebilehel teatud funktsioonidele juurdepääsemiseks võib Teil olla vaja sisestada mõningaid isikuandmeid. Need isikuandmed võivad olla muu hulgas: nimi, aadress, telefoninumber, meiliaadress, auto registreerimisnumber ja muud kontaktandmed. Võime koguda ja töödelda igasuguseid isikuandmeid, mille sel viisil vabatahtlikult meile edastate, kuid teeme seda ainult selle privaatsuspoliitika kohaselt.

Ainus erand on, et kui broneerite veebis proovisõidu, võime ühitada muidu anonüümsed analüüsiküpsised proovisõidu jaoks sisestatud isikuandmetega ja võrrelda neid ühendatud andmeid oma uute sõidukite klientide andmebaasiga, et mõista meie uute sõidukite klientide veebiteekonda. See võimaldab Meil optimeerida veebipõhiseid pakkumisi klientidele. Kasutame ühendatud andmeid ainult sellisel eesmärgil, hoiame neid selle privaatsuspoliitika alusel alati turvaliselt ega jaga ühendatud andmeid kolmandate isikutega. Lisateavet selle kohta leiate Meie küpsiste poliitikast.

Kus Meie Teie isikuandmeid hoiame?
Arvestage, et andmete edastamine Interneti kaudu pole täiesti turvaline. Kuigi anname endast parima Teie isikuandmete kaitsmiseks, ei saa Meie tagada oma Veebilehele edastatud isikuandmete turvalisust ja igasugune edastamine toimub Teie vastutusel. Kuid kui oleme Teie isikuandmed kätte saanud, krüptitakse ja salvestatakse need Meie turvalisse ettevõtte serverisse ja võtame tarvitusele kõik mõistlikud abinõud nende kaitsmiseks ning neile lubamatu juurdepääsu vältimiseks. Teie isikuandmeid võidakse edastada ja töödelda ka väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, kuid anname endast alati parima, et neid käsitsetaks turvaliselt ja selle privaatsuspoliitika kohaselt.

PRIVAATSUS – MEIE LUBADUS

Mida Teie isikuandmetega teeme?
Võime kasutada Teie poolt esitatud isikuandmeid, mille kasutamiseks olete andnud nõusoleku, uuringuteks (sh küsitlustes osalemine), tooteanalüüsiks ja -arenduseks, müügi jälgimiseks või turunduse või reklaamiga seoses Teie poole pöördumiseks. Võime pöörduda Teie poole mitmesugusel viisil, muu hulgas telefoni, posti, meili, SMS-i või MMS-i teel. Peugeot’ ja meie edasimüüjatega toimuvaid telefonikõnesid võidakse salvestada ja jälgida. Seda tehakse turvalisuse huvides ja abivahendina personali koolitamisel, Meie kvaliteedikontrolli protseduuride alusel.

Võime jagada Teie isikuandmeid muude üksustega Groupe PSA („Meie grupp”), ettevõtetega, kes Meile või Meie grupile teenuseid osutavad, muu hulgas alltöövõtjate või Meie esindustega. Nad kasutavad neid ainult eespool kirjeldatud eesmärgil ja ühenduse võtmise viise kasutades. Need kolmandad isikud võivad asuda väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, kuid nagu eespool kirjeldatud, anname endast alati parima, et Teie isikuandmeid koheldaks turvaliselt ja selle privaatsuspoliitika kohaselt. Pange tähele, et Meie ei avalda Teie isikuandmeid kellelegi peale selles lõigus nimetatud kolmandate isikute ning Meie ei müü Teie isikuandmeid kunagi.

Kui Teie ei soovi enam, et võtaksime Teiega selles privaatsuspoliitikas kirjeldatud viisil ühendust, võite sellest alati loobuda, pöördudes Meie poole all antud aadressil.

KÜSIMUSED?

Kõik selle privaatsuspoliitikaga seotud küsimused, kommentaarid või taotlused tuleb edastada: Auto-Bon Baltic OÜ, Lõõtsa tänav 8A, Tallinn 11415 Harjumaa, Eesti või e-kirja teel aadressile info@peugeot.ee